Pàgines

dissabte, 27 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (i 14)

131. Hem treballat per un model d’agricultura més sostenible, aprovant un programa Pilot 2009 de Desenvolupament Rural Sostenible.

132. La Llei de contractes de conreu ens permet executar una política agrària pròpia i ajustar el dret a la realitat del camp català.

133. Hem obert 12 oficines de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i està previst arribar a les 64 l’any 2015.

134. El Pla d’ajust pressupostari blinda la prestació de serveis socials i la recerca, i redueix l’impacte en les finances públiques.

135. Creació de l’Autoritat Catalana de la Competència, organisme autònom i independent en matèria de promoció i defensa de la competència.

136. L’aprovació de la Llei del Codi de Consum ens dóna més eines per defensar els drets dels usuaris i usuàries.

137.Sabies que, per superar la crisi, s’han flexibilitzat les condicions dels préstecs de l’ICF i millorat l’accés de les pimes al crèdit?

138. Barcelona és Seu de la Secretaria General de la Unió per la Mediterrània, esdevenint el puntal en la construcció euromediterrània.

139. Hem aconseguit un finançament que aprofita al màxim les possibilitats de l’Estatut, reduint en un terç el dèficit fiscal català.

140. Som els artífexs de la reforma de l’Impost de Successions i Donacions, que permetrà que el 94% de la població catalana en quedi exempta.