Pàgines

diumenge, 21 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (8)

71. S’ha millorat l’assistència sanitària aplicant el diagnòstic ràpid en alguns tipus de càncer i reduint el temps d’espera a les proves.

72. La recerca biomèdica a Catalunya ha captat el 30% dels fons estatals de recerca.

73. Des del 2009, les persones diabètiques o amb malalties vasculars gaudeixen d’atenció podològica com a prestació pública. ("peu diabètic")

74. La despesa mèdica per persona i any ha augmentat de 860€ el 2003 a 1.250€ el 2008.

75. La Llei de l’Institut Català de la Salut garantirà una atenció més ràpida i amb més professionals.

76. Els governs territorials de salut ens porten cap a un model sanitari més proper, que permet la participació del món local en la sanitat.

77. La ràtio d’habitants per metge/metgessa ha passat a 250 pacients menys per professional que fa 5 anys.

78. 8 de cada 10 ciutadans/es té hora en menys de 48 hores. Reducció de les llistes d’espera a 14.00 persones.

79. Hem liderat el Pacte Nacional per a l’Habitatge, que garanteix l’accés a un habitatge digne.

80. Hem signat l’Acord de Mesures d’Ocupació Juvenil, que recull 68 mesures concretes i que compta amb 200 M€ per fer front a l’atur juvenil.