Pàgines

diumenge, 14 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (1)

Enceto avui una serie de de 14 blocades amb 10 accions de govern que ha protagonitzat o han tingut el suport d'ERC. 14 blocades o 140 piulades al Twitter. 7 anys de govern.1. El Pacte Nacional per a la Immigració defineix un espai d’integració amb la cultura i la llengua catalanes.

2. Amb la Llei de serveis socials avancem cap a la universalització dels serveis socials.

3. La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista subratlla la prevenció i detecció precoç com a principis bàsics.

4. Hem consolidat les polítiques de dones garantint la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques del Govern.

5. Apostem per les polítiques de joventut: Acord per l’ocupació juvenil, Pla Nacional de Joventut i Xarxa d’oficines d’emancipació juvenil.

6. El Títol de Famílies Monoparentals equipara aquestes amb les nombroses.

7. S’ha elaborat el Pla estratègic sobre usos del temps, i s’han impulsat mesures per compaginar la vida laboral, familiar i personal.

8. Hem creat 6 noves places de residència cada dia, avui en tenim: 26.580.

9. Hem recollit en un Pla les polítiques específiques per a les persones homosexuals i transsexuals.

10. El llibre IV del Codi Civil català, reconeix la filiació de les parelles homosexuals i els mateixos drets a totes les formes de parella.