Pàgines

dilluns, 15 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (2)

11. La Llei de polítiques de joventut regula l’única competència exclusiva pendent de desplegar.

12. La Llei d’acollida estableix el català com a llengua d’integració de la immigració.

13. La Llei de dependència ha permès atorgar 148.239 prestacions i crear 223.000 nous llocs de treball.

14. Hem aprovat la Llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord a les noves necessitats i circumstàncies.

15. El pressupost d’Acció Social i Ciutadania ha passat de 600,8 M€ a 1.706,2 M€, augmentant un 283% en 6 anys.

16. En sis anys hem passat de 17.605 places de residència per a gent gran i 2.158 places de centres de dia, a 28.116 i 6.441 respectivament.

17. Des del 2005, el pressupost per lluitar contra la violència masclista ha augmentat en un 165%.

18. Els alumnes als cursos de català per a associacions d’immigrants, han passat dels 1.945 inscrits el 2005, als 9.798 el 2009.

19. Som pioners en legislar pel dret a decidir, impulsant la Llei de consultes, que permet celebrar consultes a nivell nacional.

20. Gràcies a la Llei de consultes, el Parlament ha admès a tràmit la proposta d’un referèndum per la independència.