Pàgines

divendres, 26 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (13)

121. S’ha apostat per una nova cultura de l’aigua: accions d’eficiència, estalvi, dessalinització, millora de les xarxes i reutilització d’aigua.

122. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats vetlla perquè l’activitat empresarial no perjudiqui el medi ambient.

123. El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes beneficia més de 500 municipis de Catalunya i el 95% de la població.

124. El Govern d’Entesa ha declarat 9 nous parcs naturals, i ha doblat el nombre d’hectàrees protegides.

125. La recollida selectiva de residus municipals ha augmentat prop del 50% en els darrers 5 anys.

126. Limitar la velocitat a 80 km/h als accessos de Barcelona ha suposat un benefici directe per a la salut d’1,35 milions de persones.

127. L’esforç en la promoció de productes agroalimentaris catalans ens ha permès impulsar noves denominacions d’origen protegides.

128. Hi ha noves denominacions d’origen protegides, com la pera de Lleida, la mongeta del ganxet del Vallès-Maresme o l’oli de l’Empordà.

129. L’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya garanteix la transparència informativa sobre els preus agraris.

130. El Programa Leader Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural han servit per impulsar l’emprenedoria en el camp de l’agricultura