Pàgines

dimarts, 16 de novembre del 2010

7 anys de govern en 140 piulades. Raons per votar ERC. (3)

21. Hem liderat la creació de l’Oficina Antifrau, garantint transparència en la gestió de partits i de l’administració.

22. S’ha apostat per la col·laboració amb el món local amb la remuneració d’alcaldes/esses de petits municipis.

23. Tots els nuclis de població de més de 50 habitants tenen garantit l’accés a les TIC arreu.

24. S’han aprovat la Llei de Vegueries i la de l’Àrea Metropolitana, amb l’objectiu d’organitzar el territori des de Catalunya.

25. Sabies que s’han incrementat en un 21,7% els recursos en recerca en el Pressupost 2010?

26. Saps que gràcies a l’esforç negociador del Govern, Nissan i Seat mantenen la producció a Catalunya fins el 2012?

27. Gràcies al Pla Autocat, el sector de l’automoció ha augmentat la venda de vehicles en un 12%

28. S’ha assessorat a més de 14.500 emprenedors/es i finançat a més de 200 persones autònomes.

29. S’ha signat El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació que fixa la despesa en R+I per avançar cap a un model econòmic d’alt valor afegit.

30. La Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial fa d’interlocutora entre administració i empresa per agilitzar les tasques administratives.