Pàgines

dimecres, 2 de desembre del 2009

En defensa dels drets fonamentals a Internet

En la "llei d'economia sostenible", el govern espanyol preveu tallar l'accés a Internet "per protegir els drets d'autor". No es podia esperar gran cosa més de la ministra Sinde, gran amiga de la SGAE. Ara ja veiem com el PSOE paga els serveis prestats al lobby "de la cultura". Una demostració més de que els estats fan lleis per defensar els interessos dels grups de pressió, no per defensar l'interès general.

És una agressió a la llibertat en tota regla. Jo tinc dret a compartir amb qui vulgui el que vulgui. Punt. Amenaçar-me amb que em tallaran l'accés a Internet si em descarrego pel·lícules, o si les intercanvio per xarxes P2P és una agressió.

Llei d'economia sostenible li diuen. A més de que és una agressió, resulta que la millor forma que tenen aquests cretins de fer "l'economia sostenible", que no es pot i menys per decret, és posant barreres al flux de la informació i dels continguts a la xarxa. Resulta que la millor forma, segons aquestes lluminàries és amenaçar amb que et tallaran l'accés. Aquests analfabets han navegat mai per Internet?

És una agressió, repeteixo. I cal parar-lis els peus. La comunitat internauta ja s'està mobilitzant (de moment mobilització virtual que caldrà en algun moment dur al carrer) i ha generat el següent manifest i té el següent grup de discussió al Twitter

Des del bloc, doncs, em solidaritzo amb la campanya contra aquesta llei. Vet aquí el manifest:Manifest "En defensa dels drets fonamentals a Internet"

Davant de la inclusió en l'avantprojecte de llei d'economia sostenible de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'internet, els periodistes, bloguers, usuaris, professionals i creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que...

1. - Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.

2. - La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert a l'article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d'un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.

3. - La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol i perjudicarà un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.

4. - La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5. - Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i a internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6. - Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.

7. - Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.

8. - Exigim que el govern garanteixi per llei la neutralitat de la xarxa a l'estat espanyol, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9. - Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10. - En democràcia les lleis i les seves modificacions s'han d'aprovar després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.