Pàgines

diumenge, 10 de maig del 2009

CUP de Barcelona

Les CUP (Candidatures d'Unitat Popupar) ja són a Barcelona.

Encara està per veure el caràcter que prendrà aquesta organització a Barcelona i quina serà la seva proposta per a la ciutat. A la seva web: http://dretalaciutat.blogspot.com trobem la seva carta de presentació, que sigui dit de pas, no permet entreveure gran cosa (aquesta presentació podria valdre per a grups d'ideologies oposades!)

"CUP Barcelona

La CUP ha nascut a Barcelona: des de fa un temps, un col·lectiu de gent, provinent de diversos moviments socials de la ciutat, està treballant per donar una alternativa als partits polítics convencionals. La CUP de Barcelona és un projecte obert a la participació de totes les persones que, de ben segur, poden oferir propostes alternatives. La CUP no vol substituir ningú. El que vol és coordinar tota la gent que treballa per canviar Barcelona i, mitjançant la via municipalista, aportar noves eines per a fer-ho possible. El camí és molt llarg i difícil, però entre tots i totes ho aconseguirem"


És més interessant l'apartat "Què és una CUP":

"Les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) som candidatures independentistes i d’esquerres del Països Catalans que, des de l’àmbit local, treballem per bastir un país més lliure i més just. Entenem que la política local és l’àmbit més proper a la ciutadania i, per tant, la construcció nacional també s’ha de fer des dels ajuntaments. Malgrat el limitat marge d’acció d’aquesta institució, té prou possibilitats com per modificar l’actual municipalisme regionalista i bastir un projecte de país basat en els municipis i els seus representants.

Tota persona i col·lectiu vinculat a una CUP es compromet a defensar un programa d’actuació basat en:

L’aprofundiment de la Democràcia Participativa, com a eina indispensable per fer de la nostra societat una organització respectuosa amb la voluntat popular i per avançar cap a la transformació socialista de l’estructura social i productiva.

Aconseguir una viles i ciutats integradores i socialment igualitàries: respectant sempre la diferència, els ajuntaments han de treballar per aconseguir la igualtat de drets, garantir l’accés als serveis públics (ensenyament, sanitat, etc.) i unes condicions de treball dignes a tota la seva ciutadania.

Els municipis han de ser un dels principals motors en la construcció nacional dels Països Catalans, tot promovent polítiques en defensa de la llengua, cultura i identitat nacional partint sempre de la integració, la cohesió social i el sentit de comunitat. D’altra banda, cal un ferm compromís dels ajuntaments i dels seus representants en la defensa de l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació.

Des dels municipis és necessari garantir el desenvolupament econòmic, social i territorial sostenible que, lluny d’accions mediambientals aïllades, tingui com a referència un model de territori equilibrat globalment, per tal d’aconseguir una millora real en la qualitat de vida de la majoria de la seva població compatible amb el tractament respectuós amb l’entorn natural.

Dinamitzar el teixit associatiu i promocionar l’autoorganització ciutadana, com a fonament per assegurar una societat amb persones lliures, responsables i solidàries.

En el context mundial en què ens movem, la CUP es compromet a generar dinàmiques per tal d’aconseguir unes viles i ciutats solidàries amb els pobles que lluiten pel seu dret a la vida i a la dignitat, ja sigui des de l’àmbit de l’actuació institucional com des de la promoció educativa dels valors que fan possible aquesta solidaritat. El nostre compromís no s’acaba en l’acció programàtica, ja que pensem que tant els ajuntaments com els representants municipals han de tenir un paper clau en la construcció d’una societat catalana plenament lliure i solidària."

Força més aclaridor.

No puc deixar de sentir molta simpatia per la CUP.

També se'm fa inevitable pensar com afectarà la irrupció de la CUP en el mapa electoral barceloní.

Les experiències d'ajuntaments amb CUPs, com Vilafranca, Vic, Sant Celoni... són prou interessants. Tanmateix, les dimensions de l'ajuntament barceloní fan que no sigui senzill extrapolar els casos.

Encara manquen un parell d'anys fins que la CUP de Barcelona pugui participar en unes eleccions a l'ajuntament. Seran dos anys de molta feina on hauran de construir l'organització i definir i comunicar el seu model de ciutat a l'electorat barceloní, i buscar-ne la seva complicitat.

Tot naixement és un moment crític. Caldrà veure si els homes i dones de la CUP de Barcelona són capaços d'activar forces dorments, si poden tirar endavant aquest projecte i si aconsegueixen entrar a l'ajuntament. Barcelona és una ciutat complicada. Els temps de crisi que estem vivint també són complicats. Certament és aquest un temps de replantejaments. Potser és un bon moment per a l'alternativa de les CUP... i per a que els partits convencionals, de govern, es replantegin cap a on van.

En tot cas, el primer pas ja ha estat donat. Benvinguda sigui, doncs, la CUP de Barcelona.