Pàgines

dijous, 11 de desembre del 2008

variat

Un variat de perles del Periódico d'avui.

"Els monolingües en castellà no són conscients del multilingüisme de l'estat, segons la UE". A l'estat es parlà català,gallec, euskera, aragonès, aranès, portuguès... I també amàzic, rus, polonès, tagal, francès, anglès, alemany, neerlandès... inclús afegiria les varietats de l'espanyol d'Amèrica: l'argentí, l'equatorià que, personalment, trobo necessari esmentar-les de forma diferenciada.

En canvi, hi han milions de ciutadans de l'estat que ignoren aquest fet: que milions de ciutadans de l'estat parlen altres llengües diferents.

L'aparell de l'estat alimenta aquesta ignorància. L'estat disorsiona la imatge de la, de moment, minoria plurilíngüe, a fi i efecte d'oferir una foto nacional i ligüísticament cohesionada a la majoria monolíngüe. L'estat enganya a una part de la ciutadania i a l'altre li nega la seva identitat lingüística. Mentida i repressió.

D'altra banda, perquè ho fa? doncs, potser, perque aquesta majoria pensa en termes de superioritat i inferioritat, de llengües millors i pitjors, de la llengüa dels rics i del poder, i les llengües dels pobres, dels sotmesos, dels marginals... la llengua de l'imperi contra la dels "nacionalistes" o la dels immigrants. Potser l'estat enganya a qui vol deixar-se enganyar. Els pobles no són innocents.

Parlant de "nacionalistes". Fraga vol penjar als "nacionalistes". Fraga, el típic nacionalista espanyol: els separatistes, penjats. Fraga, el personatge que va viure el seu moment de major glòria sent ministre d'un govern feixista que reprimia, torturava i assassinava. Ara ens recorda la seva predilecció per la pena de mort proposant de penjar-nos als nacionalistes.

Recorda el senyor Fraga els bàndols de la guerra civil: per una banda els nacionals, o nacionalistes, i, per l'altra, els rojos i els separatistes.

Senyor Fraga, des del 36, el nacionalisme que s'emporta la palma pel que fa a a crims, tortures i morts és, que no s'equivoqui ningú, l'espanyol. I des del 75, el terrorisme nacionalista d'ultradreta espanyol ha contribuit de forma sensible a incrementar la llista general de víctimes del terrorisme. Una altre cosa és que l'estat, en la línia de crear un Matrix, un món virtual, per als nacionalistes espanyols procuri desvincular el nom d'Espanya del terrorisme d'ultradreta, però la realitat és que avui, en nom d'Espanya es mata, Senyor Fraga, i en nom de Catalunya, no.

Estic en contra de la pena de mort. Però ja posats, si algú mereix un càstig i que el tanquin per sempre, posaria primers de la llista a un bon grapat de nacionalistes espanyols. I potser també a a algun ex ministre que, malgrat la seva complicitat amb un règim criminal, morirà al seu llit i no a una presó. Si fa no fa, igual com el dictador assassí que el va posar al càrrec.

Tercera perla. La UE vol que Irlanda repeteixi el referèndum per aprovar el tractat de Lisboa. I amb això veiem com les gasta la UE en qualitat democràtica. No va haver prou amb el primer rentat de cervell i ara caldrà provar-ho un altre cop.

Espero que els irlandesos li diguin NO un altre cop a l'Europa neoliberal. Però ja veurem. la UE pot ser molt convincent donades les circumstàncies actuals. Irlanda està patint la crisi de forma intensa així que cal pensar que la UE té dos tàctiques possibles per a forçar l'aprovació el tractat: el poli bó, si aproveu el tractat tindreu el suport de la UE per a superar la crisi; i el poli dolent, si no aproveu el tractat dieu adéu a les ajudes.

L'aprovació del tracat de Lisboa, però, obriria el camí a la implementació de polítiques neoliberals, a la privatització dels serveis públics, a la retallada de drets socials, a menor representativitat (ja prou escassa) de la ciutadania en la preso de decicions europees, a un creixement de la despesa militar europea i al manteniment de les nacions, cultures i llengues sense estat en una mensa de parc temàtic folklòric de segona divisió. Cap d'aquestes coses la vull jo per Catalunya.

Però com deia, el referèndum només el repetiran a Irlanda. Si Irlanda l'aprova, ens l'empassarem tots els europeus. Aquesta és la seva democràcia. No a l'Europa del capital. Sí a l'europa dels pobles.

Última: l'FMI diu que el PIB de l'estat baixarà el 2009. L'FMI diu que l'estat ha de fer profundes resformes estructurals per afrontar la crisi.

I estic molt d'acord, només que em temo que les reformes en que està pensant l'FMI no són les mateixes que penso jo. Les reformes marca FMI han servit per devastar països sencers i convertir-los en preses fàcils del neoliberalisme internacional.

Una recomanació: repasseu "La doctrina del Shock", on s'explica com l'FMI ha intervingut implementant les teories neoliberals de Friedman i els Chicago Boys allà on ha pogut i com on ho ha fet el resultat sempre ha estat el mateix: més pobresa per a la majoria, enriquiment indecent de les elits, destrucció de les classes mitjanes, majors diferències entre rics i pobres, perdua de drets socials, corrupció de la democràcia, eliminació de serveis i prestacions públiques, transferència de riquesa del poble al capital internacional i pèrdua de la capacitat de decisió sobre la pròpia economia.

L'FMI l'encerta quan diu que les coses pinten malament de cara al proper any, però això no és nou, i ja se sabia. En tot cas, històricament, els remeis que proposa l'FMI són pitjors que la malaltia.

Aquesta nota de l'FMI em porta la imatge de voltors esperant la carronya d'un animal malalt.