Pàgines

dimecres, 1 de juliol del 2009

Projecte de Llei de la Infància i Llei d'Educació de Catalunya

Entre ahir i avui el govern ha aprovat una llei i un projecte de llei de continguts socials importants: el projecte de llei de la infància (nota de premsa), i la llei d'educació de Catalunya

De la llei d'educació caldrà parlar-ne. Aquí en teniu la notícia al Vilaweb. Aquesta llei té coses importants: com el blindatge de la immersió; Però neix amb plom a l'ala: amb el destacable rebuig d'ICV-EUiA i de bona part dels treballadors (USTEC, CCOO, UGT i CGT) del sector de l'educació i el recel de les associacions de pares (FAPAC).

Un comentari final: L'enllaç al lloc web de la llei d'educació de Catalunya porta a una pàgina que com es pot comprovar a dia d'avui està lamentablement desactualitzada. Amb un apartat de novetats... corresponents a novembre de 2008.

Modestament, li diria al conseller Maragall que fa molt mal efecte que el lloc web d'una llei tant important per al país estigui tan desatesa. Com diria la meva iaia, fa deixat.

Millors sensacions transmet el projecte de llei de la infància. El projecte de llei suposa una millora important sobre la llei actual, sobretot pel 1que fa a les adopcions nacionals d'infants. Potser el més significatiu és la reducció a dos mesos del període de temps que la família biològica té per a reclamar la potestat sobre l'infant en acolliment.

A dia d'avui, la família biològica podia reclamar fins el mateix dia en que la criatura passava d'acolliment preadoptiu a l'adopció plena. Aquest acolliment preadoptiu pot durar anys. Pensem en l'angoixa amb la que han de viure aquestes famílies amb infants en acolliment. Viure amb aquesta pressió no és la millor forma d'educar una criatura.

Aquesta circumstància que amb la nova llei s'elimina ha estat un factor de decisió molt important per a moltes famílies a l'hora de triar les adopcions internacionals, en comptes de les adopcions a Catalunya.

L'adopció internacional és més ràpida que la catalana. Aquest fet no canvia. Tanmateix, les conjuntures internacionals i la nova llei haurien de tendir a acostar els temps d'una i altre.

L'esperit últim d'aquesta llei és fer més important, o donar primacia, al dret dels nen a ser educat i estimat en el si d'una família, per sobre del dret de la família biològica a ostentar-ne la potestat.

Ser pares és més, molt més, que el fet puntual, àdhuc a vegades accidental, d'engendrar un fill. Engendrar dona drets, cert, però sobretot deures. El que ens converteix en pares són els deures, i l'acompliment d'aquests per amor, no per obligació.

Els drets que dona engendrar el fill, en el cas dels adoptants els dona el jutge i la llei. Sempre ha estat així, així seguirà sent i així és com ha de ser. Amb la nova llei es millora la protecció de la part més dèbil: l'infant. I es protegeix millor el seu dret a ser fill d'una família que l'estimi i es comprometi a cuidar-lo. Aquesta família tant pot ser la biològica com l'adoptiva. Només que es redueix el temps d'incertesa i d'angoixa que significa l'espera en la presa d'aquesta decisió.

Tant de bo que aquest projecte de llei cristal·litzi en una llei beneficiosa per als infants i les seves famílies, i que la dotació pressupostària sigui suficient per a executar-la.

Així sigui. Amén.

1 comentari:

Germinats ha dit...

Hola!

Estic amb tu amb la teva petició protesta de la llei! Nosaltres també som un blog creat per a detectar les necessiats que puguin tenir els infants i adolescents en les famílies menys afortunades. Necessitats que detecta la gent del carrer, també ens agradaria que la gent i aportes les seves propostes per solucionar els problemes.

Avere si entre tots podem ajudar al nostre futur que són els infants i adolescents del nostre entorn, són els que han de lluitar per un futur millor!

Atentament,

Laie, Cristina, Raquel i Francesc