Pàgines

divendres, 16 d’octubre del 2009

Comunicat públic GEAB N°38.

Traducció amb http://traductor.gencat.cat i repassada manual posterior. No oficial.


Comunicat públic GEAB N°38 (17 d'octubre de 2009)

Crisi sistèmica global - La Unió Europea en una cruïlla el 2010: còmplice o víctima del col·lapse del Dòlar?


Les grans tendències de les fases 4 i 5 de la crisi sistèmica global (fases de decantació i de desarticulació geopolítica mundial) es revelen cada dia una mica més (1). Tot el món s'ha donat compte de què Estats Units es veu arrossegat a una espiral incontrolable que associa la insolvència generalitzada del país a la incompetència flagrant de les elits nord-americanes per aplicar les solucions necessàries. L'anunciada suspensió de pagaments d'EUA està en marxa com ho il·lustra la caiguda de l'USD i la fuga de capitals del país: l'únic que no es coneixen encara és el nom del liquidador i el reconeixement de la fallida, però això no la retarda. I igual com el seu líder, Occident (incloent al Japó) cada dia retrocedeix una mica més amb l'aplicació de les seves noves orientacions polítiques, econòmiques, financeres i diplomàtiques (2), ja està en plena decadència com l'OTAN a l'Afganistan (3).

Segons el LEAP/E2020, l'any 2010 ubicarà la Unió Europea en el centre de quatre restriccions estratègiques que li imposarà opcions urgents en un context d'un col·lapse accelerat del camp occidental, que es podrien simplificar resumint-lo en la destinació de l'USD. Aquestes opcions definiran permanentment el paper dels europeus al món posterior a la crisi. O es consoliden com protagonistes-clau de l'estructuració del món del demà, afirmant la seva pròpia visió del futur i buscant socis ad hoc sense exclusivitat; o s'acontentaran amb ser condescendents del naufragi d'Occident seguint a cegues Washington en el seu descens a l'infern. En el primer cas, l'UE assumiria plenament el seu paper històric de restaurar el control de la destinació col·lectiva europea; en el segon, resultaria ser l'anella occidental del COMECON (4), apèndix sense futur de la superpotència tutelar.

Les principals tendències ja són identificables i pressionaran segons el nostre equip des d'ara, intensament a Europa en direccions anticipables. Però, la debilitat intel·lectual de l'actual lideratge polític europeu (tant de la Unió com dels Estats membres) obliga a afinar els pronòstics.

En tots cas, sent l'UE la major potència econòmica i comercial mundial (5), les conseqüències d'aquesta dinàmica tindran un impacte directe i ràpid a tot el món sobre molts factors essencials, econòmics, financers i geopolítics: tipus de canvi, preu de les matèries primeres, creixement, sistemes socials, balanços pressupostaris, govern mundial.

En aquest GEAB N°38, a més de les seves recomanacions estratègiques i operatives per enfrontar la crisi i les seves anticipacions 2009-2014 del risc-país davant de la crisi, el nostre equip analitza les quatre dificultats estratègiques per a les quals l'UE a partir de 2010 haurà d'aportar respostes de serioses conseqüències, a saber:

1. Enfrontar la ruptura del sistema monetari fundat en l'USD i evitar trobar-se sense impotents davant de la perspectiva de 1EUR=2USD.
2. Evitar l'explosió dels dèficits pressupostaris a l'estil nord-americà i britànic
3. Respondre a la intensificació de la crisi Iran/Israel/EUA i de la guerra a l'Afganistan, definint una posició específicament europea.
4. Aprendre a treballar de manera independent i constructiva amb els nous actors claus del món postcrisi: Xina, Índia, Brasil i Rússia particularment.

En efecte, amb relació a tots aquests punts crucials per als europeus i la resta del món, no és possible esperar més enllà de 2011. Per adonar-se més enllà de 2010 d'aquesta impossibilitat d'esperar, n'hi ha prou amb imaginar que els europeus romanen passius col·lectivament davant d'aquestes quatre dificultats.

1. Si els europeus es limiten a observar la caiguda de l'USD, les seves exportacions als Estats Units i molts altres pagaments en monedes vinculades aquesta divisa d'ara a un any estaran completament destruïdes, empitjorant la crisi econòmica i social a l'UE
2. Si els europeus, i sobretot els dirigents de l'Eurozona, deixen avançar els dèficit públics, com ho fa França, l'Eurozona serà molt ràpidament presa de violents conflictes interns entre Europeus del Nord i del Sud.
3. Si els dirigents europeus es limiten a seguir l'eix Israel/Washington en la qüestió nuclear iraniana i quant a l'Afganistan en sintonia amb l'administració Obama, entraran en un procés de confrontació amb les seves opinions públiques per a les quals no estan preparats, ni en una posició de força, arriscant-se a una greu inestabilitat política en cada Estat membre.
4. Si els europeus es neguen a discutir de manera independent els seus eventuals interessos comuns amb els xinesos, indis, brasilers i russos, simplement es privarien dels mitjans de fer valer la seva visió respecte a les tres dificultats precedents ja que aquests països representen avui les potències sense les quals ja res decisiu no pot fer-se (6).


Evolució històrica de la porció del PBI mundial del tàndem Xina-Índia (1500-2008) Fonts: Bloomberg / Gluskin Sheff -2009

Evolució històrica de la porció del PBI mundial del tàndem Xina-Índia (1500-2008) Fonts: Bloomberg / Gluskin Sheff -2009Per als nostres investigadors, el cert és que 2010 és un any crucial per als europeus i el seu futur col·lectiu. A imatge del desenvolupament del conjunt dels fenòmens implicats en la crisi sistèmica global actual, el temps sofreix una forta contracció: tot succeeix més ràpidament. I la posició de l'UE, i més particularment de l'Eurozona, davant l'USD serà determinant: tant per als europeus com per a l'USD i l'ordre monetari mundial. No és que els europeus hagin escollit l'any (2010) o el tema (USD). Certament, els dirigents d'Eurolandia preferirien continuar amb seus «business as usual». Però la història està dotada d'una notable ironia que posa als «aliats» d'Estats Units ara contra la paret, l'alternativa que es planteja és caure amb Washington o espavilar-se sense ell.

En aquest sentit, també pot sorprendre veure als «experts» de tot tipus presentar bojos articles com el de Robert Fisk, «L'ocàs del dòlar» (7), que informa que russos, xinesos, francesos, japonesos i els països petroliers del Golf discutirien la cotització del petroli en una altra moneda diferent a l'USD per a dins de nou anys. Per al LEAP/E2020, l'únic element sorprenent d'aquesta informació és el període de nou anys. Aquest canvi es produirà molt més ràpid, dins de 2 anys, sota la pressió dels esdeveniments.

Recordem el món de fa nou anys per comprendre l'extraordinària acceleració de la història que comporta aquesta crisi: Bush acabava de ser elegit, l'11 de setembre va ser dos anys més tard, Estats Units encara no s'havia empantanegat a l'Afganistan i l'Iraq, Katrina no havia arrasat Nova Orleans, un euro valia 0,9 USD, mentre Rússia era un país a la deriva; l'UE creia que elaborava una Constitució popular, i Xina era un actor internacional pobre; l'economia nord-americana era un exemple per al món i el Regne Unit donava lliçons d'ultraliberalisme a tot Europa, els bancs de negocis de Wall Street semblaven invencibles.... La llista podria seguir llargament, però el que és clar és que cada un d'aquests esdeveniments hauria semblat inconcebible a la majoria dels «experts » tot just unes setmanes abans que ocorreguessin. Llavors pensar que faran falta nou anys perquè es pagui el petroli en una altra moneda que no sigui l'USD reflexa només la voluntat (cada vegada més dolenta d'altra banda) dels bancs centrals de comprar, comprar i que es continuï comprant aquesta divisa per evitar que s'enfonsi.Francament, és donar proves d'una ingenuïtat històrica que desarma.

Ja en el segon trimestre els bancs centrals de tot el món han començat a detenir la seva acumulació d'USD (el dòlar només és el 37% de les seves compres de moneda estrangera, representant el 63% de les reserves) (8). Ja a juliol de 2009, gairebé 100 miliards (mil milions) d'USD de capital net van sortir d'Estats Units (9); malgrat que el país pretén tenir èxit en atreure a les seves arques més de 100 miliards d'USD per mes per finançar el dèficit federal (per no parlar d'altres dèficit públics).

En aquest context, sorgeix una pregunta transcendental: qui realment compra els 100 miliards d'USD en Bons del Tresor cada mes? Certament, no els ciutadans nord-americans que estan endeutats més enllà de tota lògica i no tenen ni estalvi ni crèdit. Certament, tampoc els operadors privats estrangers que estan cada vegada més preocupats per la salut dels Estats Units. Tampoc els bancs centrals de la Xina, Rússia i el Japó que han cessat les seves compres de bons des de fa un llarg temps, o van començar a vendre els T-bons o transformar-los de llarg termini a curt termini; estranyament només el Banc d'Anglaterra sembla encara tenir aquesta determinació (10°. Llavors, només ens queda el «sospitós de sempre», la FED i la seva xarxa de «primary dealers», el que significa l'«impressió de bitllets» d'una magnitud bastant major de la que la FED reconeix amb la seva política oficial de «quantitative easing» .

Evolució de les compres estrangeres de T-bons a llarg termini (1979 -2009) Font: Market Oracle / Sean Brodick -09/2009


Evolució de les compres estrangeres de T-bons a llarg termini (1979 -2009) Font: Market Oracle / Sean Brodick -09/2009

Amb l'anunci dels pressuposts federals amb un dèficit de 1.000 miliards d'USD a l'any en la pròxima dècada (11), honradament, es pot pensar que la resta del món acceptarà encara nou anys de pagaments en moneda falsa? Potser els que pensaven, el setembre passat, que era impossible l'enfonsament de Wall Street? O els qui creien que Obama anava a canviar als Estats Units i al món (12)? O els que persisteixen a creure que el consumidor nord-americà ressorgirà de les seves cendres per alimentar una «reactivació impossible» (13)?

L'actual recaiguda de l'USD no tindrà un respir inesperat a causa del pànic com l'any passat. Aquesta vegada la moneda nord-americana es veu com un espantaocells, no com un refugi, ja que el desacoblament de la resta del món (Àsia, Sud-amèrica i Europa en particular) està en marxa (14). Per això, 2010 és un any crucial per als europeus. Si deixen transcórrer la marxa dels esdeveniments actuals, l'euro es convertirà en una moneda de refugi i el seu preu asfixiarà l'economia europea. L'Eurozona ha de ser agressiva i discutir amb els principals actors econòmics i financers per evitar aquesta situació, que l'Euro no pugi en relació amb el iuan, el ien i altres monedes dels seus socis comercials.

En realitat quant a aquest punt no té elecció, comprar tots els dies miliards d'USD, que valen cada vegada menys en ser creats a un ritme creixent, no pot ser una política duradora (15). I el que és més, qui veritablement té un marge de maniobra per negociar amb el FMI, és l'UE, per suprimir el dret de veto dels Estats Units i donar pas a les potències «re-emergents» (16).

Pes dels principals protagonistes en la riquesa mundial - Font: FMI -2009

Pes dels principals protagonistes en la riquesa mundial - Font: FMI -2009


Com passa tot sovint, aquests són els esdeveniments externs que requereixen que els europeus actuïn units i proactivament. En aquest cas, per al LEAP/E2020, l'USD serà un poderós estímul per a l'acció europea l'any 2010. La història, sobre la que l'equip del LEAP/E2020 sempre posa èmfasi, l'únic «sentit» de la qual és un molt complet sentit de la ironia, s'apresta clarament a donar als europeus un paper que tot el món espera veure jugar als xinesos.

---------
Notes:

(1) Veure GEAB precedents.

(2) Veure GEAB N°37 respecte a aquest tema. El canvi radical en la política monetària és per si mateix el més dur cop donat per un «aliat» a l'USD i a les compres de Bons del Tresor per un «aliat» per dècades.

(3) Desde els Països Baixos a Alemanya o Itàlia, els països de l'Aliança que participen en el conflicte afganès esmenten cada vegada més obertament el seu desig de retirar-se de l'Afganistan el 2010, mentre que el Japó va anunciar la cessació del seu suport logístic a la coalició.

(4) Organització d'ajuda mútua econòmica del bloc comunista, dirigida per l'URSS, i que es va dissoldre dos anys després de la caiguda del Mur de Berlín. Font: Wikipedia

(5) La UE és d'altra banda l'únic dotat d'una moneda que pot exercir un paper d'alternativa a l'USD, tenint alhora les terceres reserves mundials d'actius nomenats en USD i les majors reserves d'or mundials, i amb un comerç exterior poc dependent del consumidor nord-americà. Atrapada en una situació insostenible, representa un protagonista extremadament potent, que s'ha convertit en aquest any a la zona més rica del món davant d'Amèrica del Nord. Font: Bloomberg, 15/09/2009

(6) Com ho constata Barack Obama en assenyalar el final del G7. I com es mostra al gràfic següent. En efecte, no només el tàndem la Xina-Índia ha vist que la seva participació en el PIB mundial va augmentar en gairebé un terç en 10 anys, sinó que a més en el llarg termini, a part dels dos últims segles, aquests dos països van representar en general prop d'un 50% de la riquesa mundial. És difícil per als europeus passar per alt aquest «detall durador».

(7) Font: The Independent, 06/10/2009 i per a versions lingüístiques en traducció lliure; «La mort del dòlar». Contre-Info, 07/10/2009

(8) Font: Bloomberg, 12/10/2009

(9) Font: ShockedInvestor, 16/09/2009

(10) Tanmateix, donat l'estat de les finances públiques del Regne Unit, això no pot ser de gran ajuda a EUA. El Partit Conservador sembla disposat a exercir el paper del FMI amb un programa de dràstics retalls de la despesa pública, mentre Gordon Brown embeni las «joies de la família» de l'Estat. Fonts: BBC, 06/10/2009 / BBC, 12/10/2009

(11) Se pot suposar sense gran temor d'equivocar-se que aquestes estimacions seran molt inferiors a la realitat perquè es basen en previsions de creixement del govern federal. Font: US Congressional Budget Office, 08/2009

(12) Visiblemente queden alguns d'ells congelats en els gels noruecs, en concret els encarregats del Nobel de la Pau.

(13) Veure GEAB N°37

(14) Veure les anticipacions del risc-país davant de la crisi en aquest GEAB N°38.

(15) Aquest és un dels missatges que van voler transmetre els ciutadans japonesos amb el canvi radical del règim a Tòquio, fa poc més d'un mes.

(16) Quan es coneix la Història, veritablement és una mica difícil anomenar a la Xina, l'Índia o Rússia potències «emergents».


dijous, 15 d'octubre de 2009