Pàgines

dijous, 7 de desembre del 2006

tasca de govern

La primera llei del nou govern serà la "Llei de Serveis Socials". De fet hi ha una mica de trampa, doncs no és una llei que s'hagi fet de nou. Aquesta llei estava pendent des de febrer d'aquest any i es va el·laborar a l'anterior legislatura. Si no va entrar llavors va ser principalment pel vot en contra de CiU i PP.
Ara aquesta llei es fa camí i s'aprovarà, finalment. La llei de serveis socials diu que:
  • Fins ara, quan s'analitzava la renda d'un possible usuari en vistes a l'accés a un servei residencial, per exemple, es tenia en compte la renda dels seus fills/es; amb la nova llei això no serà així i només s'avaluarà la renda de la persona usuària.
  • Es proposa que els patrimonis intestats sense hereus siguin donats als serveis socials per finançar-los.
  • S'analitzaran totes les sol·licituds, i només es tindrà en compte la renda desprès per fixar el preu, però atendrà totes les que presentin necessitat social segons la llei.
  • Hi haurà una xarxa única de serveis socials de responsabilitat/d'atenció pública.
  • El desplegament i la descentralització dels serveis socials es farà en un Consell conjunt de la Generalitat amb la Federació i l'Associació de Municipis.
  • Totes les persones i famílies que vagin als serveis socials tindran assignat un/a professional de referència, que els orientarà en totes les gestions que necessitin al llarg de la seva vida.
  • Les persones amb greu situació de dependència física podran triar entre seguir vivint a casa seva amb ajut a domicili professional, viure en un centre residencial, o bé disposar d'un assistent personal que li faciliti l'organització de la seva vida, segons la seva elecció: l'objectiu és guanyar autonomia personal.
  • Es regularà la participació de les entitats, sindicats i patronals, FMC i ACM i col·legis professionals en la planificació i l'avaluació dels serveis socials, conjuntament amb la Generalitat.
  • El Parlament aprovarà anualment la Cartera de Serveis conjuntament amb la Llei de pressupostos.
  • Els ciutadans i ciutadanes que creguin que no són atesos correctament o que no es garanteixen els seus drets estatutaris o fixats per la llei, podran exigir-ne el compliment més fàcilment, administrativament o judicialment, a l'Administració.
(extret de http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat2/61206serveissocials.jsp).

Aquesta llei " garanteix i universalitza el dret als serveis socials per a totes les persones que tenen necessitats socials a Catalunya. "

Per algun lloc he llegit que la "guerra de les banderes" ha tapat la primera acció del nou govern. Suposo que qui vulgui veure una guerra de banderes la pot veure. Qui vulgui veure una llei amb contingut social, també. A mi em sembla, però, que la guerra de les banderes que alguns han pretès encendre només crema a les seves ments.
Feta la llei ara cal aprovar-la i desplegar-la. Encara li queda a aquesta llei abans no s'apliqui. Caldrà seguir-ho.
I una qüestió identitària, ara sí: segons l'Avui des del novembre passat la federació catalana de patinatge forma part de la Confederació Sud-americana (CSP). Això vol dir que la selecció nacional de Catalunya podrà competir oficialment en els campionants sud-americans d'hoquei patins, hoquei en línia, patinatge de velocitat i patinatge artístic. I és un pas més per a millorar les posicions de cara a un reconeixement complet per la FIRS. Poc a poc. És molt important aquest reconeixement internacional en un esport que és bandera.

Per cert, que l'aplicació d'aquesta llei de serveis socials serà, en una part molt important, responsabilitat de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania liderada per ERC amb la consellera Carme Capdevila i Palau; i que la tasca de reconeixement de les seleccions nacionals va ser a l'anterior legislatura tasca d'ERC, en particular destacaré a Rafael Niubó, i aquesta tasca la segueix liderant ERC al ser responsabilitat seva les competències en política esportiva i exterior de la vicepresidència de Carod-Rovira.

ERC assumeix responsabilitats i, juntament amb els socis, governa.

I ja posats: deixeu només la catalana! i que rebentin de ràbia!