Pàgines

diumenge, 14 de març del 2010

Per la dignitat dels gironins (i de tots!)

A diumenge, 6 dies, doncs, després de la nevada, encara hi han vora de 10.000 persones que no tenen llum per la nevada, sobretot a comarques gironines.

Personalment, crec que aquí hem anat a parar a conseqüència d'una privatització de l'energia on el criteri dominant ha estat la cobdícia i el pagament de favors. Estem en mans d'un monopoli privat, i d'un model energètic que és deriva, justament, d'aquest plantejament monopolístic. Per mi la via de millora és clara: cal la nacionalització de l'energia i la reestructuració a un model energètic de generació distribuïda i de xarxa intel·ligent.

També està clar que no ho voldran els que manen. I els que manen avui són polítics i demà alts càrrecs directius o de consells d'administració d'aquestes grans empreses. No seran aquests els que canviaran les coses. No. Haurem de ser nosaltres, les persones, els treballadors, els ciutadans, els que girem la truita. Com? Doncs a mi em sembla que ja va tocant una vaga general. Però no una vaga general d'un dia, que el sistema és prou fort per aguantar-la, el que cal és una vaga general indefinida.

És com jo crec que podria forçar-se un canvi. Tanmateix, prou que veig que les coses no aniran per aquí. En tot cas, els alcaldes de la zona de les comarques de Girona han posat el crit al cel, com no pot ser d'una altre forma i han escrit un manifest on critiquen la situació. Més de quaranta alcaldes s'hi han adherit.

En solidaritat amb els afectats, i amb els alcaldes, penjo el manifest al bloc. També el podeu llegir en aquest enllaç de "El Punt".


Per la dignitat dels gironins

Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, les nostres empreses, han patit les conseqüències del temporal de neu i vent que es va produir el dilluns dia 8 de març.

Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a primera línia des de dilluns l'evolució de la crisi volem expressar a l'opinió pública del país, especialment als nostres conciutadans de les comarques gironines, i en nom seu, el nostre clam perquè l'experiència que ens ha tocat patir no es repeteixi mai més en allò que sigui responsabilitat de les administracions i de les empreses de serveis públics. Ha estat una experiència evitable en bona part. Una experiència que ha de servir per prendre mesures que millorin tot allò que sabem que ha fallat, si cal corregint protocols i destinant-hi inversions, millorant coordinació, informació i recursos humans i materials.

Com a portaveus del món local, volem expressar la nostra queixa per les dificultats que hem tingut durant les fases més crítiques de la crisi, provocades per una manca de comunicació i d'informació, davant de les actuacions previstes per les administracions i les empreses de subministrament energètic, per les operadores de telecomunicacions i per les concessionàries d'infraestructures de la comunicació. No hi ha res pitjor que la poca informació, o insuficient. La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal problema viscut i que n'ha comportat d'altres, s'està allargant molt més del que seria desitjable, i està provocant un greu perjudici a la ciutadania i al teixit econòmic i empresarial dels nostres municipis. No és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies elèctriques actuïn amb tanta opacitat i ofereixin als alcaldes una informació tan poc precisa, i sovint poc creïble. No és acceptable que les companyies elèctriques actuïn amb tan poca celeritat per oferir alternatives a la manca de subministrament elèctric des de la xarxa. Aquesta manca de previsió i de resposta immediata ha fet que el problema s'hagi allargat molt més del que és comprensible i tolerable en situacions d'emergència com la viscuda.

No és acceptable que aquesta manca de subministrament hagi provocat un greu problema sobre els sistemes de telecomunicació. Quan més els hem necessitat, no n'hem disposat, ni els hem pogut fer servir. El col·lapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, xarxa viària, transport públic, informació pública– ha caigut sobre les espatlles dels nostres conciutadans. Reconèixer-ho seria un acte de justícia i de reparació moral als centenars de milers d'afectats per aquest temporal, i reforçaria el servei que la política local ha prestat. Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, a donar resposta i protegir els nostres conciutadans, mentre esperàvem l'arribada d'una ajuda promesa que mai no acabava d'arribar. L'ajut ha arribat tard i no en la mesura necessària. És per tot això que manifestem les següents reclamacions:

1. Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat que ha comportat la manca de subministrament elèctric, i les conseqüències que se'n deriven.

2. Que el govern de Catalunya, recollint el clam dels alcaldes, exigeixi a les companyies elèctriques que restableixin, posant-hi tots els mitjans necessaris, el subministrament elèctric a tota la població que en aquests moments encara es troba afectada, amb la major brevetat possible. Així mateix, que obligui les companyies elèctriques a fer una auditoria de l'estat de totes les línies de distribució, tant les afectades com les que no ho estan, a fi i efecte d'invertir-hi els recursos necessaris, perquè mai més, davant de situacions imprevistes, es repeteixi una situació com aquesta.

3. Que el govern de la Generalitat de Catalunya revisi els protocols d'actuació i de protecció civil davant de situacions d'emergència, per tal de fer-los més àgils i operatius; i que els recursos necessaris es posin ràpidament al servei dels municipis i dels ciutadans. Tanmateix, que es revisin i es millorin els sistemes de comunicació i informació, tant pel que fa als serveis propis del govern com als dels altres operadors implicats en el territori.

4. Que davant les dificultats econòmiques dels nostres municipis, i tenint en compte l'esforç econòmic que hem hagut de suportar per fer front a l'emergència viscuda, el govern de Catalunya obri de manera immediata i àgil línies d'ajuts als municipis per fer front a les despeses que els ajuntaments hem assumit per recuperar la normalitat i per atendre els ciutadans afectats. Igualment, i per fer front a les conseqüències del temporal, que els diferents departaments de la Generalitat implicats obrin línies d'ajuts per minimitzar els efectes de la nevada, especialment pel que fa a la neteja de boscos i restauració de camins.

És per això que, fent-nos portaveus dels nostres veïns i veïnes, gosem alçar la veu col·lectivament per reclamar canvis en els protocols d'actuació, recursos i disculpes a qui en responsabilitat pertoqui perquè en el futur, quan s'esdevingui una nevada o altres situacions d'emergència, no haguem de patir una situació com la que hem viscut i s'està vivint aquests dies. Que l'experiència ens serveixi a tots plegats per ser millors governants, millors servidors públics, millors prestadors de servei públic, millors ciutadans. Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres conciutadans, el suport desinteressat que hem rebut d'ells i de moltes persones anònimes que ens estan ajudant, així com també de tot el personal que ha intervingut en els operatius.