Pàgines

dilluns, 23 de març del 2015

Apunts ràpids (3). Referèndum al Moianès.

Els veïns del Moianès han votat que volen esdevenir comarca. No era imprescindible i la llei que permet aquesta subdivisió ja estava preparada. Però el pobles del Moianès han pogut fer explícita aquesta voluntat amb la consulta.

Votar és una aproximació democràtica, no la millor però sí la més comú, a la resolució de conflictes o a la presa de decisions col·lectives. Hi han altres opcions més sofisticades i potser "més democràtiques" en el sentit que respecten més la voluntat majoritària, per exemple el consens sistèmic de Christian Felber.

Tot i les pegues, votar, de la forma tradicional, està bé. I permet que la majoria expressi el que pensa sobre alguna qüestió.

HI han mitjans humans i tècnics per que es pugui votar més. Sobre tot. A diari. I que aquests vots tinguin influència en les decisions que es prenen. Votar no hauria de ser "la festa de la democràcia", hauria de ser normal, habitual, comú, avorrit fins i tot.

Amb la repetició es veuria que la democràcia és perfectible i potser s'avançaria cap a sistemes més sofisticats, de major consens i de major respecte. Però el primer pas és més democràcia.

I potser si no ens la donen, ens caldrà prendre-la.