Pàgines

dijous, 7 de març del 2013

8 de març de 2013. Dia de la dona treballadora.

Dia de la Dona treballadora. Diada reivindicativa feminista però també, senzillament, de la igualtat de drets entre homes i dones. Una igualtat que, a una societat com la catalana, està lluny d'haver-se aconseguit començant, per exemple, pel fet que a igualtat de llocs de treball les dones tenen, de mitja, un salari més baix.

Igualtat és corregir aquestes diferències concretes. No estic parlant de teories complicades. Parlo de fets que potser estan afectant a la nostra parella, a amigues, o a companyes de feina.

No estic parlant de teories feministes de difícil digestió. Estic parlant de mares treballadores que fan una doble jornada a fora i a casa. Estic parlant de repartiments poc equitatius de les feines de la llar o, simplement, de l'absència de repartiment.

Estic parlant de dones que fan de les tasques de la llar la seva ocupació principal. Dones que renuncien al seu temps per posar-lo al servei de la parella i dels fills. Una tasca que es veu poc o gens reconeguda i pagada. Una tasca molt dura però que no les garanteix ni una mínima pensió de jubilació.

Tot i que, realment, no crec que cap dels que avui estem pels voltants dels 40 o més joves ens creguem sincerament que si el món segueix com fins ara, tindrem cap pensió de jubilació. Molt haurien de canviar les coses. Canvis possibles, però. Canvis que estan relacionats amb les reivindicacions del 8 de març. Canvis a un món més femení o, millor dit, més ètic.

La de demà es una jornada reivindicativa i, com cada any, s'han publicat diversos textos i manifestos des de diferents organitzacions. En penjo un parell a continuació: el de la Secretaria Nacional de la Dona d'ERC i el manifest de la comissió 8 de març que aplega diferents col·lectius feministes (i LGBT), i en el que participa el col·lectiu "Dones Llibertàries" de la CGT.

Més enllà dels manifestos, crec que seria un gran pas si demà homes i dones, parelles, amics, i companys ens adonéssim de la força dels petits gestos. No es canvien rutines i formes de fer d'un dia per l'altre ni es modifiquen les lleis amb jornades úniques reivindicatives, però poden marcar fites d'inici. Són moments de reflexió i debat. Són moments per encetar petits canvis.

Disculpeu-me el sermonet: seria bo que ens adonéssim que amor, estimar, amiga i amic són paraules amb significat. Són paraules que volen dir afecte, però també respecte, reconeixement, igualtat, llibertat, justícia. I en cap cas sotmetiment, propietat o submissió. Crec que ens podríem donar per molt satisfets si demà, o qualsevol dia, cada com més gent entengués això.

Com cada any, doncs, esposes, mares, filles, germanes, amigues, companyes. Gràcies per ser aquí. Comparteixo les vostres reivindicacions i tractaré en la mida del que em sigui possible d'honorar-les. Perquè és ètic. Perquè us estimo.Text de la Secretaria de la Dona d'ERC

Dones amb tots els drets

Ja fa més de 100 anys que, cada 8 de març, celebrem el Dia internacional de les dones. I malgrat el pas dels anys, i dels importants avenços assolits cap a la igualtat amb el desenvolupament de les polítiques de dones, encara avui hem de fer d'aquesta efemèride una jornada reivindicativa. Seria una evidència dir que encara ens queda camí per recórrer, si no fos que volem posar de relleu que l'actual situació socioeconòmica fa trontollar uns drets adquirits que, malauradament, no es troben prou arrelats i que ara corren perill de recular. La història ha vist com les dones han hagut de demanar que volien treballar fora de la llar, votar, participar de la vida política, tenir accés als estudis… Dones que ara volen assumir llocs de responsabilitat en les empreses, estar al capdavant de la política, però que també volen tenir el dret a decidir sobre el propi cos, volen igualtat salarial, la igualtat en la responsabilitat de la cura de les persones dependents, en les tasques de la llar…

Però aquest 8 de març, en què els Països Catalans viuen un procés històric i una situació excepcional, no volem posar només de relleu les mancances, sinó que volem reivindicar el paper fonamental que tenen les dones dins la nostra societat (un 52% de la població!). Volem reivindicar el talent de les dones, la seva capacitat per organitzar, dirigir, treballar en equip, col·laborar i participar de la vida associativa. Perquè creiem que les dones han de ser el pal de paller d'una nova nació, d'una nova manera d'organitzar-se i de gestionar les ciutats. Necessitem dones als consells d'administració de les empreses i al capdavant de la política. Dones que ocupin càrrecs de responsabilitat. Dones que ens facin de guia i de referència.

Els Països Catalans han d'esdevenir una societat que vetlli per posar a l'abast de les dones tots els recursos per desenvolupar-se professionalment —no podem malmetre la meitat del talent de la població!— i, per suposat, per desenvolupar-se personalment i familiarment. Hem de fer uns Països Catalans que creguin en les persones i que traslladi a la seva societat la importància de protegir i potenciar la igualtat entre dones i homes; que fomenti la coeducació, com a eina bàsica per construir un nou model de ciutadania que potenciï la igualtat real d'oportunitats. Perquè, en darrera instància, la transformació definitiva del sistema actual serà col·lectiva o no serà. I la transformació, en definitiva, és el que ens interessa.

Les dones, amb la nostra gran capacitat de treball, la nostra empenta, força i sensibilitat, som la clau que ha de donar la volta a la nostra organització actual. Nosaltres no volem pas vèncer, sinó emprendre el camí de convèncer. Perquè creiem en les dones i en el seu empoderament que ens portarà a una societat forta, més justa socialment i, sobretot, basada en la igualtat —aquest nostrat valor republicà. Volem dones que basteixin els fonaments d'una nova societat, volem dones que ens portin a la independència dels Països Catalans.

dona@esquerra.org | dona@jerc.catManifest de la comissió 8 de març (col·lectius feministes d'esquerra alternativa)

Manifest 8 de març dia internacional de les lluites de les dones

CONTRA L'OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA

Desobediència feminista!! Nosaltres, dones diverses i compromeses, ocupem juntes novament els carrers en aquest dia tant important , el 8 de març, dia internacional de les lluites de les dones , per a continuar el procés de lluita i reivindicacions feministes pels nostres drets. Sortim un cop més de la Plaça Universitat , perquè ens reafirmem en la nostra lluita històrica feminista . Amb aquest recorregut visibilitzem els reforçats atacs contra els nostres drets.

Protestem contra l'heteropatriarcat capitalista que s'apropia dels nostres cossos i de les nostres vides , sotmetent-les , explotant-les i controlant-les. Denunciem el brutal retrocés dels nostres drets.

Li diuen deute però és heteropatriarcat capitalista. La situació de crisi que vivim no és econòmica i financera només, sinó també social, ecològica, alimentària, de cures i de gènere.

L'allau de retallades i restriccions de drets , les polítiques d'ajust i austeritat davant la seva generada crisi financera són una excusa per a reforçar i ampliar el cada vegada més voraç sistema Neoliberal – Heteropatriarcal. Sistema jeràrquic , sexista , racista i classista que explota tant a les persones com a la natura amb l'única finalitat de l'enriquiment d'uns pocs, la feminització de la pobresa n'és una de les conseqüències directes.

DENUNCIEM

. El desmantellament del ja deficient estat del benestar , el brutal retrocés dels drets laborals , la progressiva privatització i retallades dels serveis públics :sanitat , educació , serveis socials i atenció a la dependència derivant els costos cap les dones , relegant-nos de nou a l'espai privat , empitjorant les nostres condicions de vida , augmentant la nostra pobresa i la desigualtat entre homes i dones. . Les retallades i atacs específics a les polítiques d'igualtat i en particular als ajuts , serveis i prestacions per a l'eradicació de les violències masclistes , per a garantir l'exercici dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Rebutgem l’anunciada marxa enrere en la legislació sobre la salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs plantejada pel ministeri de justícia.

.Aquest atac general a les condicions de vida afecta de manera més virulenta a les dones migrades, gitanes, a les famílies monoparentals, a dones amb diversitat funcional ….

. Amb l'excusa de la crisis s'estan silenciant les veus de les dones i de les seves organitzacions ,a través de l’exclussió i la repressió, aconseguint que desapareguin els ja escassos canals de participació social.

EXIGIM

El rebuig unànime a un model heteropatriarcal de dona única , privada i domèstica , així com la invisibilitat i explotació del treball reproductiu i de cura. Una organització política , social i econòmica que posi en el centre a les persones. Entre el deute o la vida triem la da i per això exigim L´anulació del deute financer il·legítim i impagable, així como el reconeixement del deute de gènere. Urgeix La reorganització social de les cures i l’aposta pel bon viure. NO DEVEM , NO PAGUEM!! L'exercici d'una sexualitat lliure i diversa. Una educació afectiva sexual no determinista, no biologista i igualitària que garanteixi el lliure desenvolupament de les identitats dones, lesbianes , bisexuals i transsexuals, així com el manteniment de relacions afectives i sexuals triades, respectuoses, amb plaer i saludables. El reconeixement de totes les famílies i models de convivència , així com la creació de xarxes d'afectes, suport mutu i sororitat.

L'inqüestionable dret de les dones a decidir sobre els seus cossos, afectes, sexualitats i maternitats, estant l'obligació de l'estat garantir l'accés lliure, segur i gratuït a l'avortament, eliminant qualsevol restricció legislativa . Demanem la sortida immediata de l'avortament del codi penal, excepte quan es practiqui contra la voluntat de la dona.

Un estat laic que garanteixi els drets humans i la pluralitat de totes les persones FORA ELS ROSARIS DELS NOSTRES OVARIS!!

La garantia per part dels poders públics d'una vida lliure de totes les violències masclistes i de discriminacions a totes les dones.

Davant d’aquesta situació, nosaltres, dones feministes apostem per desenvolupar eines legítimes d’actuació davant aquests atacs sostinguts i creixents d’aquest ferotge sistema patriarcal i capitalista.

CONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA
Desobediència feminista
Visca la lluita feminista !!!

Comissió 8 de març
(Manifest elaborat per la Comissió 8 de març de Madrid amb aportacions de la Comissió 8 de març de Barcelona)