Pàgines

dijous, 1 de març del 2018

Seguim. Procés Constituent i desplegament de la República.

Carles Puigdemont ah retirat la seva candidatura i JxCat proposarà a Jordi Sànchez. La CUP opina que, en aquest cas, seria millor investir Oriol Junqueras. No em consta, a hores d'ara, la posició oficial d'ERC.

Personalment, estic d'acord amb els que diuen que el nom de qui acabi presidint aquesta Generalitat és poc important. El que cal és posar en marxa un govern  republicà, probablement bicèfal, amb una materialització a Barcelona i l'altra a Brussel·les,  que prengui com a missió el desplegament de la República i l'impuls del procés constituent.

No cal dir que comptarà amb l'oposició frontal del bloc del 155 reforçat sovint amb els vots de Catalunya en Comú.

Però això és poc important si la mobilització al carrer es reactiva i es manté ii, tant o més important, si el procés constituent pren volada.

La clau per a que el procés constituent sigui mereixedor d'aquest nom és, per descomptat la mobilització i el debat constants. El plantejament insistent d'aquest debat a tot arreu, en tot moment. Hem de parlar, escoltar, proposar, debatre i arribar a acords.

Per descomptat, la mobilització constant i la transversalitat i integració de les lluites. La primera oportunitat per plasmar aquesta mobilització i transversalitat és el proper 8 de maig, dia mundial de la dona treballadora i vaga general feminista. Hem de fer que la vaga sigui un èxit. La república serà feminista, o no serà.

També la denúncia. Cap agressió sense resposta. Aquí i a fora. Indubtablement la confiança en els jutjats espanyols és nul·la, però tanmateix, caldrà denunciar sempre, tots els abusos que es cometin. Simultàniament, caldrà apel·lar a les instàncies internacionals. No perquè s'esperi cap condemna a l'estat, si no com a eina d'internacionalització del conflicte. Com fa el govern a l'exili a Brussel·les, que es prepara per esdevenir el consell de la República, o com fa Anna Gabriel des de Suïssa.

Avui s'han produït dos fets que marquen la represa del combat, pacífic, però combat i conflicte. El primer, l'aprovació de les següents esmenes a la proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes :

« Constata que les eleccions del 21 de Desembre han ratificat la majoria favorable a les forces independentistes, això és, a les formacions polítiques favorables a una acció republicana de govern i a la constitució de Catalunya en un estat independent en forma de república. »« Denuncia la deriva autoritària i antidemocràtica de l'estat espanyol que es fa evident en actuacions impròpies al si dels poders executiu i judicial, com ara: - en el fet que el ministre de Justícia manifesti amb total seguretat el futur processal dels investigats i, més concretament dels diputats investigats, i anticipi la dates i els continguts de les resolucions judicials en una vulneració flagrant de la separació de poders.

- en les pressions i ingerències de l'executiu espanyol al Tribunal Constitucional en ple procés de deliberació sobre l'admissió a tràmit d'un recurs interposat pel mateix govern espanyol contra la resolució del president d'aquest Parlament. Aquestes pressions acaben tenint un reflex en els termes finals de la interlocutòria del mateix Tribunal Constitucional en una actuació sense precedents en la jurisprudència constitucional.

- en resolucions judicials que mantenen en situació de presó preventiva quatre ciutadans. Les opcions ideològiques legítimes i democràtiques assenyalades en aquestes resolucions representen avui, com a mínim, 70 diputats i diputades d'aquesta cambra.

- i impedint que diputats i diputades d'aquesta cambra puguin exercir en plenitud tots els seus drets i deures com a electes d'aquest Parlament. »« Constata que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó:

- fou escollit per la majoria absoluta del Parlament de Catalunya el 10 de gener de 2016 i que va superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016

- ha estat avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017 (que van configurar una majoria independentista en aquesta cambra), per ser el legítim candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en aquesta legislatura;

- segueix comptant amb la majoria parlamentària suficient, sorgida de les urnes i revalidada el 21 de desembre, per poder-li ratificar la confiança com a President.

6bis.exigeix que cessin les ingerències del govern de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització d'aquesta voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya, així com la que fou legítimament expressada en el Referèndum d'autodeterminació de Catalunya de I'1 d'Octubre.

- determina que aquest Parlament i la seva Presidència activin de manera immediata tots els instruments i procediments escaients per tal de garantir sense restriccions els drets civils i polítics de totes i tots els seus electes, restablir totes les seves institucions, començant per la seva Presidència, i les seves facultats per a legislar i governar en favor dels drets socials, civils i polítics de tots i totes les catalanes, sense exclusions, construint un nou país just, inclusiu i solidari per a tothom, com ara en matèria de restitució d ́allò establert en les lleis i decrets socials i mediambientals aprovats en aquesta Cambra en la passada legislatura i suspesos pel Tribunal Constitucional Espanyol. »


El segon, el discurs del President Carles Puigdemont :


El missatge és clar. Se'ns reclama un compromís : mobilització, debat i persistència per a fer el procés constituent i desplegar la República. La millor forma d'eixamplar la base és amb el procés constituent i el desplegament efectiu de la República.

Seguim.