Pàgines

divendres, 8 de gener del 2016

Stop Mare Mortum

No se'n parla (excepte, potser, a twitter)...


...però la tragèdia dels refugiats al mediterrani continua.

La plataforma Stop Mare Mortum tracta de respondre en la mida de les seves possibilitats a aquest horror, ja que els governs de la fortalesa Europa no responen, o ho fan malament. Vet aquí el seu manifest:

.

. NOU MANIFEST

. Han passat mesos d’ençà que el darrer 19 d’abril s’enfonsés un vaixell camí de les costes europees, tragèdia que va deixar pel camí centenars de persones ofegades, entre les quals, molts nens i nenes. Aquest fet va despertar la indignació i rebuig de part de la ciutadania, que sabent de la gravetat de la situació, va impulsar la Plataforma Stop Mare Mortum (SMM) com a eina de denúncia, incidència política i sensibilització.

. Mesos després ens trobem que la xifra de morts a la Mediterrània ha anat augmentant dia rere dia, convertint les seves aigües en una autèntica fossa comuna on han perdut la vida més de 30.000 persones des de l’any 2000, i sempre, com a resultat d’unes polítiques migratòries i de control de fronteres que podem catalogar de genocides, ja sigui per acció, com en les morts del Tarajal, o per omissió de les responsabilitats de salvament. Davant d’aquesta crisi humanitària ─la més important a Europa des del final de la II Guerra Mundial─, les institucions europees i els estats membres no tan sols no han sabut respondre amb celeritat, sinó que ho han fet en una línia oposada a allò que exigim des de la gran majoria d’entitats socials, organitzacions no governamentals i moviments socials.

. Des de SMM lluitem pels drets d’aquelles persones que han de deixar els seus països d’origen, sense fer distinció entre persona migrant i persona refugiada: totes elles es veuen obligades a abandonar el seu país, sigui per salvar la vida que una guerra o una persecució ha posat en perill, sigui per fugir d’una situació econòmica insostenible que també posa en perill la seva subsistència.

. Alhora, la Plataforma SMM rebutja frontalment les actuals polítiques europees i estatals d’externalització i control de fronteres, de retenció i expulsió de persones, d’intervenció militar exterior, així com tantes altres que responen més a discursos de l’extrema dreta i a interessos electoralistes que no pas als valors universals de solidaritat, igualtat de tracte i respecte pels drets humans, que la UE suposadament defensa. És per aquest motiu, i perquè ens oposem que se segueixi legitimant aquest genocidi migratori, que la Plataforma SMM exigeix a la UE i als estats membres que:

. Es clausuri FRONTEX i els recursos que ara s’hi inverteixen es destinin a la creació d’una agència europea el mandat de la qual sigui l’ajuda humanitària i el rescat, tant a la mar Mediterrània com en totes les fronteres exteriors de la UE. Les institucions europees no poden seguir obviant la seva responsabilitat de salvament.

. S’elabori i s’apliqui un sistema Europeu Comú d’Asil que estableixi uns drets i procediments unificats per a tots els països d’acollida.

. Es treballi cap a una ampliació del concepte de persona refugiada que inclogui també totes aquelles persones que es troben en una situació de greu vulnerabilitat per motius econòmics i socials, fent-los extensius els drets i garantint-los un procediment d’acollida digne que permeti la seva inclusió social i laboral.

. Es facilitin vies legals d’accés a la UE per a aquelles persones que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat i la vida de les quals corre perill. Les màfies que s’aprofiten d’aquestes persones només són una conseqüència de la política de l’Europa Fortalesa.

. Acabin amb la hipocresia de les polítiques d’externalització de fronteres de la UE, que tenen com a objectiu traslladar el drama migratori a tercers països a canvi d’acords econòmics i comercials, arribant a l’extrem de subvencionar centres de detenció en tercers països amb fons destinats a la cooperació , així com altres pràctiques repressives.

. Canviïn les actuals polítiques europees d’intervenció militar a tercers països per unes polítiques de resolució de conflictes basades en el diàleg entre les parts implicades, evitant així la massacre de milers de persones innocents.

. Acabin amb el comerç irresponsable d’armes del qual es beneficien molts estats europeus, com l’espanyol, i que només contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació de drets humans és una pràctica constant.

. Garanteixin que ni l’acció exterior ni els fons de cooperació europeus a tercers països s’instrumentalitzaran a favor dels propis governs europeus o de governants sense escrúpols. És imprescindible assegurar que aquests fons donaran resposta a les necessitats reals dels països d’origen, evitant així èxodes obligats de poblacions per causes econòmiques.

. La participació en els afers públics és un dret i un deure que cal exercir. Apel·lem la ciutadania a posicionar-se i a mobilitzar-se per assolir aquests objectius i per totes aquelles qüestions que generen injustícies i vulneren els drets humans, tant a Catalunya com més enllà.

. Per una Europa d’acollida i respectuosa amb els drets humans. NO MÉS MORTS al mar Mediterrani.

.